05.22.19

09:40:58

Родовище Пістинської

ПОХОДЖЕННЯ ПІСТИНСЬКОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ

Косівщина -  один з небагатьох районів не тільки в Західному регіоні, а й Україні, де ліси здорові, повітря прозоре і чисте, а воду можна пити не тільки з джерел, а й навіть струмків. Саме тут, в екологічно чистій місцевості, подалі від міських інфраструктур, шляхів сполучення, населених пунктів, серед незайманих лісів б'є з-під землі цілюще джерело. Серед мальовничих карпатських гір, покритих густими віковими лісами, розташоване прадавнє село Пістинь. Крім славетної історії, яка сягає княжих часів воно відоме потужним джерелом унікальної кришталево чистої, надзвичайної за своїми смаковими якостями мінеральної води «Пістинська джерельна», яка витікає з джерела  в урочищі Штурбак. Його життєдайна волога допомагала мешканцям замку перебути татарські набіги, слугувала основним засобом у лікуванні пацієнтів австрійського курорту для знаті „Bade Anstalt” та й зараз дарує здоров`я не одній людині. Вода в ньому надзвичайно чиста, холодна та смачна і, як свідчать багаторічні дослідження, по всіх показниках (фізико-хімічних, органолептичних, тобто смакових, санітарно-гігієнічних та бактеріологічних) не має собі рівних і відноситься до природних столових вод високої якості.

СКЛАД

Результати досліджень на протязі багатьох років  характеризують воду джерела  як прісну, прозору, безбарвну, холодну (Т 8,5°-9°С), з відмінними смаковими якостями, з нейтральною реакцією кислотно-лужного балансу. Вода слабомінералізована (300-500 мг/дм3 ), гідрокарбонатно кальцієва.

Не маючи в своєму складі біологічно активних компонентів джерельна вода «Пістинська джерельна» завдяки ідеально збалансованому вмісту компонентів, до яких відносяться  катіони та аніони, що формують хімічний склад усіх різновидів підземних вод (відповідно позитивних іонів - кальцію, магнію, натрію та калію і негативних -гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів) сприяє позитивному впливу на фізіологічний стан людини, покращує роботу кишечника, обмін речовин, а також сприяє виведенню з організму накопичених солей у вигляді шлаків, піску і каменів.

Головним, найціннішим складником природних столових вод високої якості, до яких належить вода джерела Штурбак, вважається кальцій, вміст якого повинен складати від 30 до 200 мг/дм3 (оптимальний склад 100 мг/дм3,  що повністю збігається із вмістом його в джерелі ). Саме від кальцію залежить ріст малюків, повноцінна життєдіяльність здорового організму. Дефіцит кальцію викликає таку всім відому хворобу, як рахіт. Низький вміст в питній воді кальцію і магнію має особливо негативний вплив на організм людини, приводячи до збільшення числа серцево-судинних захворювань. Смертність від серцево-судинних захворювань за даними вчених при споживанні твердої води (тобто з підвищеним вмістом кальцію і магнію) значно нижча, ніж при вживанні м'яких вод (мінімальна кількість кальцію і магнію або підвищений вміст натрію). Більше того, в місцевостях, де населення вживає тверду воду, параметри діяльності серцево-судинної системи кращі: нижчий загальний кров'яний тиск, нижча частота скорочень серця в стані спокою, а також нижчий вміст холестерину в крові.

Рівень кальцію в клітині є універсальним фактором регуляції всіх клітинних функцій незалежно від типу клітин. Недостатня кількість кальцію в воді впливає на збільшення всмоктування та токсичної дії важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, алюмінію та ін.). Важкі метали конкурують з кальцієм у клітині, оскільки використовують його метаболічні шляхи для проникнення в організм і заміщують іони кальцію у важливих регуляторних блоках, блокуючи таким чином їх нормальну роботу. Нині можна стверджувати, що м'яка питна вода з низьким вмістом життєво важливих для організму кальцію і магнію є суттєвим екологічним фактором ризику серцево-судинних патологій та інших поширених кальцієво-магнієвих регіональних захворювань.

Друге місце після кальцію серед аніонів в воді джерела належить магнію. Магній знижує вміст холестерину в крові, впливає на подразнення нервової системи, попереджує виникнення каменів в нирках і нормалізує діяльність м'язів. Нестача його сприяє захворюванню інфарктом міокарду - дуже поширеним недугом нашого неспокійного часу. Перевтомлення і роздратування - теж досить часті наші супутники - також залежать від вмісту магнію в організмі, в крові втомлених людей концентрація його падає нижче норми. Те ж саме відбувається тоді, коли ми нервуємось та дратуємось. Не випадково збуджені люди постійно страждають серцево-судинними захворюваннями. Магній поряд з кальцієм необхідний і для побудови нашого скелету. Оптимальний вміст магнію в питних столових водах високої якості складає 1:2- 1:3 від вмісту кальцію, але не більше 30 мг/дм3. В „Пістинській джерельній” він в даних межах.

Щодо натрію, то його вплив на фізіологічний стан людини неоднозначний. Після кальцію і магнію він займає третє місце в ряді головних компонентів прісних столових вод. Натрій необхідний елемент людського організму, входить до складу плазми крові. Він відіграє важливу роль в підтриманні тиску та сталого об'єму рідини в організмі, сприяє набряканню колоїдної тканини, яка затримує воду. Натрій - життєво важливий міжклітинний та внутріклітинний елемент, який бере участь в транспортуванні амінокислот, цукру, калію і кальцію в клітину. Іони натрію дуже необхідні для роботи нервової системи: вони беруть участь в утворенні електричного потенціалу на мембрані нервових волокон і в проведенні нервових імпульсів. В той же час за висновками вчених надмір натрію в організмі людини зумовлює звуження судин, що приводить до виникнення гіпертензії. Майже в половини дорослого населення нашої країни, яка досолює страви, спостерігається артеріальна гіпертензія, що є основним фактором ризику щодо ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарду та інсульту (57,7% смертельних випадків припадає саме на ці хвороби). До того ж підвищений вміст натрію сприяє порушенню натрієво-калієвого балансу, що також небажано. Натрій витягує з клітин в міжклітинний простір воду, тим самим блокуючи їх життєдіяльність, уповільнює обмінні процеси, ускладнює виведення шлаків з організму. Тому оптимальний вміст натрію в питних столових водах високої якості повинен бути в межах 10 мг/дм3 . В таких межах натрій знаходиться в „Пістинській джерельній”. Це особливо корисно для малюків, вагітних жінок, захищаючи їх від додаткового навантаження на нирки.

Серед аніонів в мінеральній воді на першому місці стоять гідрокарбонати - один із важливіших показників якості, що формують склад води. Наявність гідрокарбонатів сприяє підтримуванню кислотно-лужного балансу, кращому засвоюванню води, стимулює секреторну здатність шлунку і, безперечно, впливає на смакові якості води та її мінералізацію. Вміст гідрокарбонатів не лімітується, але в природних столових водах високої якості вони знаходяться у співвідношенні до кальцію як 1/3, аналогічно і в нашій воді.

Сульфати займають друге місце серед аніонів. Це необхідний елемент людського організму, але вміст їх в питних водах обмежується. Сульфати позитивно впливають на роботу шлунку, а разом з тим високий вміст їх при взаємодії з магнієм і натрієм подразнює жовчно-кишковий тракт і негативно впливає на смакові якості води. В добрих питних столових водах вміст сульфатів не повинен перевищувати 80 мг/дм , в питних водах високої якості- до 50 мг/дм в даному джерелі 20-35 мг/дм3.

До небажаних складників питних столових вод відноситься хлор. Як і сульфати, хлориди можуть негативно впливати на смакові якості води, тому в добрій воді вміст хлоридів в межах 10-100 мг/дм , щодо природних столових вод високої якості - до 50 мг/дм, аналогічно в „Пістинській джерельній” .

Наведена характеристика основних компонентів складу „Пістинської джерельної”, свідчить про їх оптимальний рівень і відповідність природним водам високої якості. За висновком УкрНДІ МРіК на підставі детального вивчення кількісних і якісних показників джерельної води   встановлена їх  відповідність вимогам ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні".

Маючи оптимальний вміст основних компонентів «Пістинська джерельна» повністю відповідає усім стандартам якості і може використовуватись для повсякденного вживання не тільки для вгамування спраги, а й відновлення природних чи пов'язаних з навантаженням на організм втрат води. Споживання води ”Пістинська джерельна”не буде викликати ніяких змін з боку функціональних систем організму, а навпаки буде зберігати сталість внутрішнього середовища організму (гомеостазу). Це, безперечно, головна фізіологічна вимога щодо вживання питних столових вод високої якості, до яких, без усяких сумнівів, належать джерельна вода Пістиня. Хімічний склад, фізичні та санітарно-бактеріологічні показники води «Пістинська джерельна» сприятливі для організму людини (з врахуванням оптимального діапазону основних макрокомпонентів і мінералізації) і відповідають усім вимогам діючих документів з якості води. Крім цього, що особливо важливо, джерельна вода "Пістинська джерельна" не потребує ніяких допоміжних методів водопідготовки (хімпідготовки), що сприяє збереженню її енергетичних і смакових якостей.

ЧОМУ САМЕ "ПІСТИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА"

Порівнюючи природну джерельну воду «Пістинська джерельна» з всесвітньо відомими водами, такими як "Тvіаn", „Perrier" (Франція), „Naja”, „Clear Water” (Канада), „Poland Spring”, „Nalechowianka” (Польща), „San Benedetto” (Італія)      та ін., зазначимо, що вона мало чим їм поступається, а деяким популярним водам, таким як „Naja” не поступається зовсім, навіть перевищує.

Природні столові води можуть бути і артезіанськими, тобто добутими із свердловин, але перевага перед усім надається джерельним водам, бо доведено, що незважаючи на глибинне залягання, вони як і джерела, можуть забруднюватись, тому їх треба фільтрувати, очищувати, і крім того, не виключене їх забруднення із вищезалягаючих водоносних горизонтів. До того ж, в порівнянні з джерельними водами, артезіанські більш мінералізовані, вміщують органіку, тому потребують очистки, а в деяких випадках і зменшення мінералізації. Все це приводить до зменшення (втрати) енергетичної сили води, її природних цілющих властивостей.

ВОДА ЯКУ МИ ПОВИННІ ПИТИ

І ще дуже важливо, щоб вода була не шкідлива, корисна за своїм хімічним складом при оптимальному діапазоні мінералізації (0,2-0,6 г/дм3) і відповідному співвідношенні основних іонів: трьох катіонів - натрію, кальцію, магнію та трьох аніонів - хлору, сульфатів і гідрокарбонатів. Все це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації ООН з питань охорони здоров'я (ВООЗ) та вимогам міжнародних стандартів країн європейської співдружності (КЄС), США, Росії, ДСТ України щодо питних столових вод високої якості, до яких відноситься джерельна вода "Пістинська джерельна". Крім вгамування спраги такі води мають й оздоровчий ефект, особливо в межах регіонів з відносно низькою якістю питних вод. Тому такі води повинні розглядатися як надзвичайно важливий об'єкт охорони і особливого використання для оздоровлення населення при умові впровадження її в районах з несприятливими екологічними обставинами і забрудненими питними водами до того ж низької якості.

Завдяки специфічній геологічній будові  та унікальній екологічній чистоті місцевості розташування джерела, у воді  повністю відсутні шкідливі для людського організму компоненти: цинк, ртуть, нітрати, феноли, селен та інші токсичні і радіоактивні елементи. І тому «Пістинська джерельна»  повинна розглядатися як надзвичайно важливий об'єкт охорони й особливо коштовна корисна копалина для спеціального найбільш ефективного використання.  Таким чином, можна констатувати, що природна столова джерельна вода «Пістинська джерельна» дійсно цілюща, жива вода.

Отже, ми впритул підійшли до узагальнюючого терміну, що ж таке високоякісні природні столові води? По-перше, і головне, це універсальні води, тобто води, які можна пити в необмеженій кількості повсякденно дорослим і дітям, малюкам (немовлятам), а також людям похилого віку. Таку воду можна давати малюкам без усякої обробки і можна використовувати для приготування дитячого харчування, наприклад, молочних сумішей, сухих молочних каш, чайних напоїв, а також розбавлення концентрованих фруктових соків. Постійно, як столові води високої якості, згідно з вимогами міжнародних стандартів КЄС, США, Росії, України рекомендується вживати води з загальною мінералізацією     300-600 мг/дм3 ,     вмістом     кальцію     в     межах     30-200 мг/дм (оптимальний 100мг/дм3). Співвідношення магнію до кальцію менше 1:2, але не більше 30 мг/дм3 (магнію), натрію - 10 мг/дм3. Сума усіх катіонів - натрію, калію і магнію повинна бути менше вмісту основного компоненту - кальцію. Хлору повинно бути 10 мг/дм3 , сульфатів - до 30-80 мг/дм3 , гідрокарбонатів - в співвідношенні до кальцію більше ніж 3:1. Усім цим вимогам відповідає мінеральна природна столова джерельна вода «Пістинська джерельна» .

ЦІЛЮЩА СИЛА ДЖЕРЕЛА

Про джерела ходять легенди - води багатьох із них дійсно володіють лікувальними властивостями, вони більш свіжі і приємні на смак порівняно з артезіанськими водами із свердловин. Навіть не маючи в своєму складі цінних лікувальних компонентів вони допомагають людям, тобто вони енергетично більш насичені. Недарма з давніх часів біля джерела знаходився гідропатичний заклад, в якому лікувались заможні родини з Кракова та Львова. Поширена в той час серед панства недуга – ожиріння - добре лікувалась в санаторію на Штурбаці дякуючи збалансованому складу мінеральної води джерела.  Про лікування на даному курорті, у пана Берначика,  описувала    відома українська письменниця Наталія Кобринська ( Озаркевич ) у своєму творі „Янова”.

Сучасні американські вчені визначили, що вода із бурхливих Ніагарських водоспадів має особливі властивості. Можливо цим пояснюються цілющі властивості вод високогірних струмків, коли потужна кінетична енергія руху води перемішуючись з гірським повітрям прямує вниз. Цікаво, що при чає- питті  в Японії чай в маленькій чашці довго збивають пензликом, а індійські йоги, перед тим, як випити воду, довго переливають її з склянки в склянку, стверджуючи, що при цьому вода насичується енергією. Усі ці випадки дослідники пояснюють зміною структури води, при якій вона набуває більше енергії за рахунок розривів довгих ланцюжків молекул води, а окремій маленькій молекулі легше попасти в живу клітину і вступити в обмінні процеси, а організм буде витрачати менше енергії на розподіл довгих ланцюжків на короткі чи одиничні молекули.

В нашому випадку вода долає шлях від місцевих вододілів, де фільтрується через потужну верству відкладів, до зони розвантаження в вигляді джерела. Так, можливо, джерело насичуються енергією, що допомагає людям при різних захворюваннях, що і відображають численні легенди і казки про живу і мертву воду. Між іншим із зміною структури води пов'язана ефективна дія талих вод.

Ви тут: Головна Родовище Пістинської