06.24.19

20:33:07

Статті

Вода, яку ми повинні пити

І ще дуже важливо, щоб вода була не шкідлива, корисна за своїм хімічним складом при оптимальному діапазоні мінералізації (0,2-0,6 г/дм3) і відповідному співвідношенні основних іонів: трьох катіонів - натрію, кальцію, магнію та трьох аніонів - хлору, сульфатів і гідрокарбонатів. Все це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації ООН з питань охорони здоров'я (ВООЗ) та вимогам міжнародних стандартів країн європейської співдружності (КЄС), США, Росії, ДСТ України щодо питних столових вод високої якості, до яких відноситься джерельна вода «Пістинська джерельна». Крім вгамування спраги такі води мають й оздоровчий ефект, особливо в межах регіонів з відносно низькою якістю питних вод. Тому такі води повинні розглядатися як надзвичайно важливий об'єкт охорони і особливого використання для оздоровлення населення при умові впровадження її в районах з несприятливими екологічними обставинами і забрудненими питними водами до того ж низької якості.

Завдяки специфічній геологічній будові та унікальній екологічній чистоті місцевості розташування джерела, у воді повністю відсутні шкідливі для людського організму компоненти: цинк, ртуть, нітрати, феноли, селен та інші токсичні і радіоактивні елементи. І тому „Пістинська джерельна” повинна розглядатися як надзвичайно важливий об'єкт охорони й особливо коштовна корисна копалина для спеціального найбільш ефективного використання. Таким чином, можна констатувати, що природна столова джерельна вода «Пістинська джерельна» дійсно цілюща, жива вода.

Отже, ми впритул підійшли до узагальнюючого терміну, що ж таке високоякісні природні столові води? По-перше, і головне, це універсальні води, тобто води, які можна пити в необмеженій кількості повсякденно дорослим і дітям, малюкам (немовлятам), а також людям похилого віку. Таку воду можна давати малюкам без усякої обробки і можна використовувати для приготування дитячого харчування, наприклад, молочних сумішей, сухих молочних каш, чайних напоїв, а також розбавлення концентрованих фруктових соків. Постійно, як столові води високої якості, згідно з вимогами міжнародних стандартів КЄС, США, Росії, України рекомендується вживати води з загальною мінералізацією 300-600 мг/дм3 , вмістом кальцію в межах 30-200 мг/дм (оптимальний 100мг/дм3). Співвідношення магнію до кальцію менше 1:2, але не більше 30 мг/дм3 (магнію), натрію - 10 мг/дм3. Сума усіх катіонів - натрію, калію і магнію повинна бути менше вмісту основного компоненту - кальцію. Хлору повинно бути 10 мг/дм3 , сульфатів - до 30-80 мг/дм3 , гідрокарбонатів - в співвідношенні до кальцію більше ніж 3:1. Усім цим вимогам відповідає мінеральна природна столова джерельна вода «Пістинська джерельна» .

Ви тут: Головна