06.24.19

20:20:35

Статті

Склад води

Результати досліджень на протязі багатьох років характеризують воду джерела як прісну, прозору, безбарвну, холодну  (Т 8,5°-9°С), з відмінними смаковими якостями, з нейтральною реакцією кислотно-лужного балансу. Вода слабомінералізована (300-500 мг/дм3 ), гідрокарбонатно кальцієва.

Не маючи в своєму складі біологічно активних компонентів джерельна вода «Пістинська джерельна» завдяки ідеально збалансованому вмісту компонентів, до яких відносяться катіони та аніони, що формують хімічний склад усіх різновидів підземних вод (відповідно позитивних іонів - кальцію, магнію, натрію та калію і негативних -гідрокарбонатів, сульфатів, хлоридів) сприяє позитивному впливу на фізіологічний стан людини, покращує роботу кишечника, обмін речовин, а також сприяє виведенню з організму накопичених солей у вигляді шлаків, піску і каменів.

Головним, найціннішим складником природних столових вод високої якості, до яких належить вода джерела Штурбак, вважається кальцій, вміст якого повинен складати від 30 до 200 мг/дм3 (оптимальний склад 100 мг/дм3, що повністю збігається із вмістом його в джерелі ). Саме від кальцію залежить ріст малюків, повноцінна життєдіяльність здорового організму. Дефіцит кальцію викликає таку всім відому хворобу, як рахіт. Низький вміст в питній воді кальцію і магнію має особливо негативний вплив на організм людини, приводячи до збільшення числа серцево-судинних захворювань. Смертність від серцево-судинних захворювань за даними вчених при споживанні твердої води (тобто з підвищеним вмістом кальцію і магнію) значно нижча, ніж при вживанні м'яких вод (мінімальна кількість кальцію і магнію або підвищений вміст натрію). Більше того, в місцевостях, де населення вживає тверду воду, параметри діяльності серцево-судинної системи кращі: нижчий загальний кров'яний тиск, нижча частота скорочень серця в стані спокою, а також нижчий вміст холестерину в крові.

Рівень кальцію в клітині є універсальним фактором регуляції всіх клітинних функцій незалежно від типу клітин. Недостатня кількість кальцію в воді впливає на збільшення всмоктування та токсичної дії важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, алюмінію та ін.). Важкі метали конкурують з кальцієм у клітині, оскільки використовують його метаболічні шляхи для проникнення в організм і заміщують іони кальцію у важливих регуляторних блоках, блокуючи таким чином їх нормальну роботу. Нині можна стверджувати, що м'яка питна вода з низьким вмістом життєво важливих для організму кальцію і магнію є суттєвим екологічним фактором ризику серцево-судинних патологій та інших поширених кальцієво-магнієвих регіональних захворювань.

Друге місце після кальцію серед аніонів в воді джерела належить магнію. Магній знижує вміст холестерину в крові, впливає на подразнення нервової системи, попереджує виникнення каменів в нирках і нормалізує діяльність м'язів. Нестача його сприяє захворюванню інфарктом міокарду - дуже поширеним недугом нашого неспокійного часу. Перевтомлення і роздратування - теж досить часті наші супутники - також залежать від вмісту магнію в організмі, в крові втомлених людей концентрація його падає нижче норми. Те ж саме відбувається тоді, коли ми нервуємось та дратуємось. Не випадково збуджені люди постійно страждають серцево-судинними захворюваннями. Магній поряд з кальцієм необхідний і для побудови нашого скелету. Оптимальний вміст магнію в питних столових водах високої якості складає 1:2- 1:3 від вмісту кальцію, але не більше 30 мг/дм3. В „Пістинській джерельній” він в даних межах.

Щодо натрію, то його вплив на фізіологічний стан людини неоднозначний. Після кальцію і магнію він займає третє місце в ряді головних компонентів прісних столових вод. Натрій необхідний елемент людського організму, входить до складу плазми крові. Він відіграє важливу роль в підтриманні тиску та сталого об'єму рідини в організмі, сприяє набряканню колоїдної тканини, яка затримує воду. Натрій - життєво важливий міжклітинний та внутріклітинний елемент, який бере участь в транспортуванні амінокислот, цукру, калію і кальцію в клітину. Іони натрію дуже необхідні для роботи нервової системи: вони беруть участь в утворенні електричного потенціалу на мембрані нервових волокон і в проведенні нервових імпульсів. В той же час за висновками вчених надмір натрію в організмі людини зумовлює звуження судин, що приводить до виникнення гіпертензії. Майже в половини дорослого населення нашої країни, яка досолює страви, спостерігається артеріальна гіпертензія, що є основним фактором ризику щодо ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарду та інсульту (57,7% смертельних випадків припадає саме на ці хвороби). До того ж підвищений вміст натрію сприяє порушенню натрієво-калієвого балансу, що також небажано. Натрій витягує з клітин в міжклітинний простір воду, тим самим блокуючи їх життєдіяльність, уповільнює обмінні процеси, ускладнює виведення шлаків з організму. Тому оптимальний вміст натрію в питних столових водах високої якості повинен бути в межах 10 мг/дм3 . В таких межах натрій знаходиться в „Пістинській джерельній”. Це особливо корисно для малюків, вагітних жінок, захищаючи їх від додаткового навантаження на нирки.

Серед аніонів в мінеральній воді на першому місці стоять гідрокарбонати - один із важливіших показників якості, що формують склад води. Наявність гідрокарбонатів сприяє підтримуванню кислотно-лужного балансу, кращому засвоюванню води, стимулює секреторну здатність шлунку і, безперечно, впливає на смакові якості води та її мінералізацію. Вміст гідрокарбонатів не лімітується, але в природних столових водах високої якості вони знаходяться у співвідношенні до кальцію як 1/3, аналогічно і в нашій воді.

Сульфати займають друге місце серед аніонів. Це необхідний елемент людського організму, але вміст їх в питних водах обмежується. Сульфати позитивно впливають на роботу шлунку, а разом з тим високий вміст їх при взаємодії з магнієм і натрієм подразнює жовчно-кишковий тракт і негативно впливає на смакові якості води. В добрих питних столових водах вміст сульфатів не повинен перевищувати 80 мг/дм , в питних водах високої якості- до 50 мг/дм в даному джерелі 20-35 мг/дм3.

До небажаних складників питних столових вод відноситься хлор. Як і сульфати, хлориди можуть негативно впливати на смакові якості води, тому в добрій воді вміст хлоридів в межах 10-100 мг/дм , щодо природних столових вод високої якості - до 50 мг/дм, аналогічно в „Пістинській джерельній” .

Наведена характеристика основних компонентів складу „Пістинської джерельної”, свідчить про їх оптимальний рівень і відповідність природним водам високої якості. За висновком УкрНДІ МРіК на підставі детального вивчення кількісних і якісних показників джерельної води встановлена їх відповідність вимогам ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні".

Маючи оптимальний вміст основних компонентів «Пістинська джерельна» повністю відповідає усім стандартам якості і може використовуватись для повсякденного вживання не тільки для вгамування спраги, а й відновлення природних чи пов'язаних з навантаженням на організм втрат води. Споживання води „Пістинська джерельна” не буде викликати ніяких змін з боку функціональних систем організму, а навпаки буде зберігати сталість внутрішнього середовища організму (гомеостазу). Це, безперечно, головна фізіологічна вимога щодо вживання питних столових вод високої якості, до яких, без усяких сумнівів, належать джерельна вода Пістиня. Хімічний склад, фізичні та санітарно-бактеріологічні показники води «Пістинська джерельна» сприятливі для організму людини (з врахуванням оптимального діапазону основних макрокомпонентів і мінералізації) і відповідають усім вимогам діючих документів з якості води. Крім цього, що особливо важливо, джерельна вода «Пістинська джерельна» не потребує ніяких допоміжних методів водопідготовки (хімпідготовки), що сприяє збереженню її енергетичних і смакових якостей.

Ви тут: Головна